Tester

Under rubriken Första hjälpen finns dessa tester att öva på.

ABCL
Akut insjuknande
Katastrofer och krig - 1
Katastrofer och krig - 2