Tester

Under rubriken Smitta och smittspridning finns dessa tester att öva på.

Mikroorganismer - 1
Mikroorganismer - 2
Mikroorganismer - 3
Smitta & Smittspridning
Hygien i omvårdnadsarbetet