Studiearbete nr 1

Din uppgift i studiearbetet är följande:

Utforma en situationsbeskrivning över en patient som har drabbats av

Glöm inte att här använda de kunskaper och erfarenheter du redan har och sedan fördjupa dessa i dina studier. Om du arbetar eller har arbetat inom vårdyrket har du säkert mött patienter/vårdtagare med de sjukdomstillstånd du ska beskriva. Det kan även vara så att du i ditt privata liv har kommit i kontakt med dessa tillstånd genom familjemedlemmar, släkt och vänner.

Situationsbeskrivningen skall innehålla:

Här kan du se hur en situationsbeskrivning kan utformas!