Administrering genom inhalation

Vid inhalation andas man in läkemedlet och det följer då andningsvägarna ner till lungorna. I lungorna kan sedan läkemedlet utöva en lokal effekt eller så absorberas läkemedlet av luftvägarnas slemhinnor och kommer ut i blodet för att ha sin verkan i andra organ. De beredningsformer som används för inhalation är bl.a. inhalationspulver och inhalationsvätskor.

Med varje läkemedelsförpackning följer en utförlig beskrivning på hur inhalatorn ska användas.