Sjukdomstillstånd i cirkulationssystemet

Ateroscleros är ett samlingsnamn för åderförkalkning i artärerna. Ateroscleros är den grundläggande orsaken till hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i vårt land. Det finns ett antal faktorer som påskyndar aterosclerosen t.ex. rökning, förhöjda blodfetter, övervikt, blodtrycksförhöjning, psykisk stress.