Chock

När genomblödningen och därmed syrsättningen försämras i vävnader och organ kan ett chocktillstånd utvecklas. När den cirkulerande blodmängden är mindre än den ska vara, oftast p.g.a. en stor blödning, drabbas kroppen av en cirkulationssvikt eller blödningschock. Blödningschock är ett livshotande tillstånd.

Andra anledningar till utveckling av chock är stora vätskeförluster t.ex. vid brännskador, häftiga kräkningar och diarréer. Dessutom kan hjärtinfarkt, elolycksfall, rubbningar i ämnesomsättningen vara orsak till chock.

De säkraste tecknen på chock är att 

Om chocken inte åtgärdas utvecklas den ytterligare på grund av syrebrist i hjärna

Chockförebyggande åtgärder