Vuxenåldern

Man kan säga att åldrandet börjar redan i befruktningsögonblicket. Åldrandet kan ses som en förändringsprocess som sker under hela individens livscykel. Den första tiden innebär åldrandet en tillväxt och utvecklingsfas för att sedan övergå i en platåfas och sist i en slutfas.

Åldrandets hastighet beror på ärftliga faktorer och andra yttre omständigheter s.k. miljö- och livsstilsfaktorer. I en del organsystem ger åldrandet, återgångsfasen utslag i ett tidigt skede, t.ex. i hud och hår. Vi börjar få rynkor och gråa hårstrån. Dessa förändringar kan komma redan i 25-35-årsåldern. Efter 30-årsåldern avtar muskelstyrkan, vilket ger utslag på sportprestationer inom elitidrotten.

I samband med menstruationens upphörande vid 45-55 års ålder får kvinnor vissa besvär. Besvär kan yttra sig som svettningar, huvudvärk, trötthet, nervositet och lättretlighet. Perioden kallas övergångsåldern eller klimakteriet och har sin grund i minskad östrogenproduktion i äggstockarna.