Sårodling

Sårodling görs för att fastställa vilken bakterie det är som förorsakar en infektion och därefter ordinera rätt antibiotikum. Sårodling görs t.ex. från ett operationssår. Provet skickas med remiss till mikrobiologiskt laboratorium.

Läs mer om olika provtagningar, provtagningsanvisningar samt undersökningar och behandlingar på Internet:

www.karolinska.se/lab
www.netdoktor.se
www.socialstyrelsen.se
www.vardhandboken.se