Blodtryck

För att se hur blodtrycksmätning går till kan du gå in på cd-romskivan igen och klicka på cirkulationsapparaten - gå sedan till översikt - klicka sedan på blodtryck.