Läkemedelsdosering

Vid dosering av läkemedel måste man ta olika hänsyn för att läkemedelsbehandlingen ska ge mesta möjliga effekt och minsta möjliga biverkningar. Faktorer som påverkar doseringen är:

Kön - kvinnor är känsligare än män för vissa läkemedel och då måste dosen minskas

Ålder - spädbarn och äldre kräver ofta mindre doser

Kroppsvikt - kraftig under- eller övervikt kräver dosanpassning

Sjukdom - lever och njurskador påverkar metaboliserings- och utsöndringsförmågan och kräver mindre doser.

Läkemedlens halveringstid - med halveringstid menas den tid det tar för att läkemedelskoncentrationen i blodet ska sjunka till hälften. Ett läkemedel med lång halveringstid behöver inte doseras lika ofta som ett med kort halveringstid.

Övriga läkemedel - man ska informera sin doktor vilka mediciner man äter sedan tidigare eftersom läkemedel kan påverka varandra. Detta kallasläkemedelsinteraktion och innebär att olika läkemedel kan förstärka, försvaga eller helt upplösa varandras effekter. I FASS (Interaktion mellan olika läkemedel) kan man läsa mera ingående om vilka läkemedel som har sådan påverkan på varandra. Doseringen kan behöva minskas om två läkemedel förstärker varandras effekter.