Introduktion
Mål

Målet med denna del av kursen är enligt kursplanen:

På den cd-romskiva som följer med kurspaketet får du instruktioner hur du går tillväga när du administrerar ögondroppar, inhalationspulver och plåster, som bara är tre exempel av många olika beredningsformer för läkemedel.

Du kan sedan testa dina kunskaper i läkemedelslära (farmakologi). Det självrättande testet når du genom att klicka på länken ”Tester” i vänstermenyn.

I denna del ligger det fjärde studiearbetet som du ska skicka in för bedömning. Studiearbetet når du genom att klicka på länken ”Studiearbete” i vänstermenyn.