Sjukdomstillstånd i skelettet

Frakturer (benbrott)

Frakturer kan uppkomma efter yttre våld, i samband med olycksfall. Äldre personer är mera utsatta för frakturer på grund av att skelettet, särskilt hos äldre kvinnor, är skörare. Benskörhet eller osteoporos ökar efter klimakteriet då kvinnan genomgår en hormonomställning.

Man skiljer på två huvudgrupper av frakturer:

Behandling
Vid behandling av frakturen reponeras benet (läggs det i rätt läge igen). Man fixerar benet med skruvar och plattor. Därefter kan man belasta och träna ben och muskulatur direkt.

Collumfraktur -höftledsbrott