Sjukdomsutredning

När en patient söker vård för en sjukdom eller ett/flera symtom måste läkaren göra en grundlig undersökning för att kunna fastställa sjukdomens art, d.v.s.diagnostisera sjukdomen.

En undersökning inleds med ett samtal mellan patienten och läkaren. Detta samtal mynnar ut i en anamnes, sjukdomshistoria. Anamnesen innehåller uppgifter om tidigare sjukdomar, förekomst av ärftliga sjukdomar, sociala förhållanden, mat-, alkohol- och tobaksvanor, de besvär som patienten söker för etc. Anamnesen är en viktig del av journalen.

Efter anamnesen gör läkaren en allmän undersökning av patienten. Den allmänna undersökningen är ett komplement till anamnesen och ligger till grund för diagnosen.