Grundläggande termer

Vård - Omvårdnad - Omsorg

Dessa tre begrepp kommer du som studerande att stöta på i olika kurser under hela din utbildning. Begreppen är inte alltid lätta att åtskilja och används ibland synonymt. Begreppen har i alla fall många beröringspunkter.

Vård
Ordet kommer från fornsvenskan och betyder bry sig om, ansvara för. Vårdbegreppet har en övergripande betydelse och innefattar behandling, omvårdnad och omsorg.

Omvårdnad
Det är ett underbegrepp till vård. Omvårdnad innebär att man uppfyller de allmänmänskliga och personliga behov en patient har. Man utgår från ett helhetsperspektiv på människan och tar då hänsyn till de fysiska, psykiska, sociala och kulturella behoven. Målet är god hälsa.

Omsorg
Ordet betyder att sörja för, se till, ta hand om och används för att beskriva åtgärder som riktas till barn, äldre och funktionshindrade.

Termer avseende människokroppen

Läran om människokroppens byggnad, form och utveckling kallas anatomi.
Fysiologi är läran om organen och kroppens normala funktioner.
Cytologi är läran om cellen. 
Histologi är läran om kroppens vävnader.

Lägesangivelser
Höger anges som dexter (dx). Lägen till vänster anges som 
sinister (sin).