Beredningsformer & administreringssätt
Läkemedel finns i olika beredningsformer (läkemedelsformer) och kan tillföras kroppen på flera olika sätt (olika administreringssätt).