Litteratur- och källförteckning
Författare Litteratur
Bengtsson, A Setterberg, E Medicinsk grundkurs
Liber Utbildning (2003)
Dahlgren, S Kortfattad medicinsk ordbok
Liber (1995)
Gillå, Urban Medicinsk grundkurs
Bonniers (2000)
Lindskog, B Medicinsk terminologi
Nordiska Bokhandelns Förlag  (1997)
Läkemedelsindustriföreningen Linfo Patient-FASS (www.fass.se)
Gillå, Urban

Medicinsk Grundkurs
Bonniers 2003

Sahlqvist, L Medicinsk grundkurs 2000
Utbildningshandboken
Wilow, K Författningshandboken
Liber
  CD-rom Den fantastiska människokroppen
Bonnier Utbildning (1998)