Det nyfödda barnet

Omedelbart efter framfödandet sugs barnets näsa och svalg rent från nersvalt fostervatten och slem, detta för att barnet ska komma igång att andas. Barnmorskan kontrollerar det nyfödda barnets reflexer. Reflexerna är viktiga för det nyfödda barnets utveckling men försvinner sedan vid ca 6 månaders ålder.

teckning på amning

Bilden visar både sök-, sug- och gripreflexen hos det nyfödda barnet.