Kursöversikt
Studieenhet Innehåll Självtest Studiearbeten
1
 • Hälsa & sjukdom
 • Människans fysiska
  utveckling
 • Grundläggande terminologi
 • Hälsa, ohälsa och
  sjukdom
 • I varje studieenhet finner du ett sjävtest som du rättar på egen hand.
2
 • Anatomi och fysiologi
-"-
 • Studiearbete 1 Anvisningar i anslutning till studieenheten
3
 • Smitta och smittspridning
-"-
 • Studiearbete 2 Anvisningar i anslutning till studieenheten
4
 • Behandlingar, provtagningar och undersökningar
-"-
 • Studiearbete 3 Anvisningar i anslutning till studieenheten
5
 • Farmakologi
-"-
 • Studiearbete 4 Anvisningar i anslutning till studieenheten
6
 • Första hjälpen
 • Organisation vid katastrofer och krig
-"-
 • Studiearbete 5 Anvisningar i anslutning till studieenheten
Avslutning
 • Betygsprov
Skriftlig examination
Praktisk examination
 
 
 • Utvärdering