Länkbibliotek
www.altavista.com Sökmotor
www.google.se Sökmotor
www.medicallink.se Information om hälso- och sjukvård
www.karolinska.se/lab LabMedicin. Medicinska prover för hälso- och sjukvården med bl.a. provtagningsanvisningar
www.netdoktor.se Sjukdomar, behandling, undersökningar
www.fass.se

Fass på nätet

www.lif.se De forskande läkemedelsföretagen
www.apoteket.se Innehåller länkar till olika sjukdomar, behandlingar, FASS m.m.
www.1177.se Sjukdomar, undersökningar, behandlingar, läkemedel m.m.
www.smittskyddsinstitutet.se Smittskydd, lagar och författningar
www.dagensmedicin.se Nyheter för dig som arbetar i sjukvården
www.giftinformation.se/ Information om första hjälpen vid intag av giftiga ämnen
www.nhr.se/ Neurologiskt Handikappades Riksförbund
epilepsi.se/ Svenska Epilepsiförbundet
www.diabetes.se/ Svenska diabetesförbundet