Ålderdomen

De individuella skillnaderna är stora men någon gång mellan 60-70 års ålder börjar åldern ta ut sin rätt.

Reflektera
Kan man motverka åldrandeprocesser? I så fall hur?