Sjukdomstillstånd i respirationssystemet

Läs mer om astma på www.netdoktor.se

Lunginflammation (pneumoni)

Orsaker

Lunginflammation framkallas av flera olika sorters bakterier och virus men även andra mikroorganismer. En mindre vanlig och mycket smittsam form av lunginflammation orsakas av mykoplasma. Sängliggande personer riskerar att få lunginflammation. Rökare drabbas oftare än icke-rökare.

Symtom

Vanliga symtom är andfåddhet - andningen blir fort ansträngd. Skrällande hosta med rödfärgade, slemmiga upphostningar, trötthet och nedsatt aptit är andra vanliga symtom.

Behandling och omvårdnad

Lunginflammation behandlas vanligen med antimikrobika, t.ex. penicillin. Virusorsakade lunginflammationer får behandlas på annat sätt. Behandling med syrgas kan tillfälligtvis vara bra för att förbättra ventilationen av lungorna.