Urinprovtagning

Kemisk analys med testremsorfinns i många olika utformningar. Dessa snabbtester innehåller remsor som är impregnerade med kemiska reagens känsliga för olika urinkomponenter t.ex. glucos, protein, ketoner, ph och blod. Prov bör utföras på nykastad, färsk urin.

Arbetsgång

Töm ut urinen, kasta engångsbägaren, testremsan och handskarna i avfallspåse. Tvätta händer och ta av skyddsrock.

Urinodling
Provet görs för att påvisa vilken bakterie i urinen som förorsakar infektion. När vårdtagaren lämnar provet bör urinen ha varit i blåsan minst 4 tim. Provet från urinen bör inte tas från början av urineringen, utan i mitten. Provet skickas tillsammans med remiss till mikrobiologiskt laboratorium. Efter provsvar kan man ge ett antibiotikum som verkar direkt på bakterien.