ADL-träning

ADL är en förkortning av Activities of Daily Living (Aktiviteter för dagligt liv). ADL-träning innebär träning av vardagliga aktiviteter som att tvätta och klä sig, bädda sängen, laga mat, diska etc.

Denna träning är ett mycket viktigt inslag i rehabiliteringen efter en skada eller sjukdom som lett till funktionsnedsättningar, t.ex. på grund av hjärnblödning med efterföljande talrubbningar och förlamningar.