Introduktion

Målet med denna studieenhet är enligt kursplanen:

För att kunna nå kursmålen ska du bl.a. ha erfarenhet av F örsta hjälpen till skadad och svårt sjuk. Det innebär att dina färdiheter ska examineras i samband med betygsprovet. 
Kan du dokumentera att du i annat sammanhang genomfört examination av F örsta hjälpen vid t.ex. Röda korset, behöver du inte göra denna på nytt.

I den cd-romskiva som följer med kurspaketet finns instruktioner om hur man går tillväga när man genomför Hjärt- och lungräddning.

I denna studieenhet ligger kursens femte och sista studiearbete som du ska skicka in för bedömning.

När du har studerat hela studieenheten kan du testa dina kunskaper i Första hjälpen och Organisation vid katastrofer och krig. Det självrättande testet når du genom att klicka på länken ”Tester” i vänster menyn.

I detta avsnitt ligger kursens femte och sista studiearbete som du ska skicka in för bedömning. Studiearbetet når du genom att klicka på länken ”Studiearbete” i vänster menyn.