Observationer

Som personal inom vård och omsorg är det viktigt att kunna iaktta, observera och identifiera tecken på ohälsa och sjukdom. De observationer du gör rapporterar du till ditt arbetslag och din arbetsledare. Undersköterskan och vårdbiträdet tillhör de personalgrupper som tillbringar mer arbetstid än någon annan tillsammans med vårdtagaren, varför deras observationer är mycket viktiga och har stor betydelse för vårdtagarens hälsa och välbefinnande.

I hemtjänsten är man ofta ensam både med att bedöma sjukdom och ta hand om en sjuk. Det är ett stort ansvar som gör det viktigt att man som yrkesmänniska har kunskaper. Alla i ett vårdlag kan bidra med sina observationer. En tränad vårdare har som regel lättare att göra korrekta iakttagelser. Genom att skärpa sina sinnen kan man se, känna, höra och lukta. På så sätt kan man höra om andningen är oregelbunden, lukta på urinen, se om huden är blek eller känna om den är kall.

Man kan skilja mellan subjektiva och objektiva symtom. De subjektiva symtomen kan vara svåra att tolka och mäta. Det är bara den sjuke själv som kan beskriva hur han känner sig men man kan kanske kan se på personens kroppsspråk och anletsdrag om han känner oro, ångest, obehag, nedstämdhet, trötthet, illamående och yrsel. Objektiva symtom kan man lättare direkt se och ibland mäta t.ex. feber, hudförändringar, diarréer, förstoppning, kräkningar, darrningar, onormal törst, gulfärgade ögonvitor, svettningar och svullnader.