Kompletterande undersökningar

Olika tekniska undersökningsmöjligheter krävs i regel för att ställa en säker diagnos.

Sammanfattning
Läkaren ställer sedan diagnosen med hjälp av symtomen , både de objektiva och subjektiva, anamnesen den kroppsliga undersökningen och ev. kompletterande tekniska undersökningsmetoder.