Litteraturtips

Sahlqvist, L Medicinsk grundkurs 2000
Utbildningslitteratur AB (2000) 
Kapitel 7 Farmakologi s 218 - 242

Bengtsson, A, Setterberg E Medicinsk grundkurs
Liber Utbildning (2003)
Kapitel 16 Farmakologi s 393 - 414

Gillå, U Medicinsk grundkurs
Bonniers (2000) 
Kapitel 18 Läkemedel s 361 - 385

Wilow, K Författningshandboken 
Liber (Senaste upplagan)

Patient-FASS på Internet: www.fass.se