Smutstvätt och avfall

Smutstvätt är en smittkälla. Lägg aldrig smutstvätten på golvet i en hög utan direkt i tvättsäcken. Kontrollera t.ex. fickor, så att inget annat än smutstvätt läggs i säcken. Kasta inte trasiga kläder i sopsäcken utan lämna dem i tvättsäck för hantering och lagning av tvätteripersonal. Centrala tvätterier tar sedan hand om smutstvätten för landstingens räkning. Inom äldreomsorgen sker tvätten oftast inom respektive boende.

Om vårdtagaren har en s.k. samhällsfarlig infektionssjukdom gäller särskilda regler för tvätthanteringen. Läs mer under: www.smittskyddsinstitutet.se

Smutstvätten samlas upp direkt i tvättsäcken på vårdrummet. Tvättsäcken är av vattenlösligt plastmaterial. Den dubbelförpackas oftast så att den därefter läggs i en märkt plastsäck. Den yttre säcken ska också vara märkt.