Studiearbete 4
Läkemedelskunskap

Här nedan finns namn på några vanligt förekommande läkemedel som du kommer att träffa på i hemmet hos den sjuka personen.

Din uppgift är att redogöra för ovanstående läkemedel på följande sätt.

  1. Hänvisa till den sjukdom eller det sjukdomstillstånd som du har berättat om i Studiearbete 1 där det angivna läkemedlet ofta används.
  2. Redogör för hur läkemedlet verkar och vilka biverkningar som kan förekomma.
  3. Redogör för de kontroller och observationer som ska göras under tiden läkemedlet intas.
Läkemedelshantering

Din uppgift är att:

  1. redogöra kortfattat för vad som är läkemedel enligt reglerna.
  2. redogöra kortfattat för de regler som gäller för delegering av läkemedelshantering till undersköterska.

Här har du hjälp av Patient-FASS. Du kan också hitta FASS på Internet under adresserna:

www.fass.se och www.apoteket.se