Respirationssystemet (andningsapparaten)

Respirationsorganen

Respirationssystemet

Alveoler (lungblåsor)

Alveoler

Gå in på cd-romskivan ”Den fantastiska människokroppen” - klicka på respirationssystemet och studera andningsorganens anatomi och fysiologi. Gör testerna om andningsorganens anatomi och gasutbytet i alveolerna (lungblåsorna).