Litteraturtips

Sahlqvist, L Medicinsk grundkurs 2000
Utbildningslitteratur AB (2000) 
Kapitel 6 Behandlingar, provtagningar och undersökningar s 195 - 217

Gillå, U Medicinsk grundkurs
Bonniers (2000) 
Kapitel 2 Hälsa och sjukdom, avsnittet Provtagningar och undersökningar s 22 - 31

Wilow, K Författningshandboken
Liber (Senaste upplagan)

Internet: 
www.vardhandboken.se