Spädbarnsåldern, 0-1 år

Alla organ är inte fullt utvecklade när barnet föds, bl.a. nervsystemet. Det är inte fullt utvecklat förrän barnet är 10-12 år. Utvecklingen under spädbarnstiden är mycket snabbare än under någon annan period i livet.

Vissa sinnesorgan är väl utvecklade hos de nyfödda, andra utvecklas långsamt under de första levnadsmånaderna. Synen är redan från början utvecklad så att barnet klarar av att skilja mellan ljus och mörker. Föremål som är på ganska nära avstånd reagerar de också för. Hörseln är helt färdigutvecklad vid födseln fast de ännu inte förstår ljudens betydelse.

Hos spädbarnet är skelettet mjukt med stort inslag av brosk. Först vid 20-årsåldern är skelettet helt förbenat och längdtillväxten upphör. Längdtillväxten är störst under det första levnadsåret och under puberteten. Muskelmassan växer efterhand men är hos det lilla barnet liten i förhållande till kroppsvikt. Det leder till att barnet ofta måste ta vilopauser i sina aktiviteter. Eftersom böjarmusklerna är starkare än sträckarmusklerna hos det lilla barnet ligger det ofta med böjda armar och ben.