Vanligt förekommande läkemedel

Läs mera om dessa preparat i FASS (Farmacevtiska specialiteter i Sverige) eller be att få Apotekets informationsfolder "Information om din medicin". FASS är en katalog över de läkemedel som finns registrerade i Sverige. I katalogen finns uppgifter om läkemedlets verkningssätt, biverkningar, dosering, läkemedelsformer, användningsområde, priser m.m. På Apoteket finns en mer lättbegriplig variant som heter "Patient-FASS". Du hittar också Patient-FASS på www.fass.se

Fass bild

Receptfria läkemedel

Smärtlindrande och febernedsättande mediciner är vanligt förekommande egenvårdspreparat. Läkemedel säljs under namn som Alvedon, Curadon, Bamyl, Albyl.

Hostmediciner som verkar hostdämpande t.ex. Nipaxon, Noskapin eller slemlösande, t.ex. Bisolvon.

Allergimedel, t.ex.Clarityn och Versal, tas i förebyggande syfte

Medel vid halsbränna och magkatarr t.ex. Novalucol, Novaluzid, Link

Medel vid eksem t.ex. cortisonsalva, Hydrocortison

Medel vid förstoppning t.ex. Laxoberaldroppar och vid diarré t.ex. koltabletter

Medel vid sårinfektioner t.ex. Klorhexidinlösning, alsolsprit.

Medel vid svampinfektioner t.ex. Pevaryl- och Canestensalva

Receptbelagda läkemedel

Medel mot hjärt- och kärlsjukdomar t.ex. Lanacrist (digitalispreparat) som stärker hjärtverksamheten och Nitromex (nitroglycerinpreparat) mot kärlkramp.

Seloken (betablockerare) mot högt blodtryck.

Smärtstillande medel t.ex. Morfin. Metadon, Dexofen.

Medel vid psykiska sjukdomar, psykofarmaka, t.ex. Mallorol, Cipramil, Sobril

Medel vid diabetes t.ex. Insulin, Daonil.

Medel vid magsår t.ex. Losec

Medel vid infektioner t.ex. Kåvepenin (Penicillin)

Astmamediciner t.ex. Bricanyl

Praktiska tips gällande läkemedel:

Läkemedelshantering

Sedan mars 2000 finns en ny läkemedelsförordning som reglerar läkemedelshantering inom vård- och omsorgsområdet. Den skärper kraven på läkemedelshanteringen, vilket medför bl.a. att möjligheter att delegera läkemedelsutdelningen till undersköterskor ytterligare begränsas. Det är inte ovanligt att vid speciella tillfällen även undersköterskor, under ledning av sjuksköterska, får hantera läkemedel. Undersköterskan behöver därför ha kunskap om elementär läkemedelshantering enligt målen i denna studieenhet.

SOSFS 2000:1 Läkemedelshantering i hälso- och sjukvård

SOSFS 2000:1 Ändringar i 2000:1

SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvård

SFS 1985:562 Patientjournallag

Läs på Internet: www.socialstyrelsen.se och www.lakemedelsverket.se