Virus

Virus är den minsta av alla mikroorganismerna. För att kunna se virus måste ett elektronmikroskop användas. Det är ett mikroskop som kan förstora flera hundra tusen gånger.

Exempel på olika sjukdomar orsakade av virus

Virussjukdomar som ger upphov till utslag kan vara:

Förkylningssjukdomar orsakade av flera typer av virus med symtom som hosta, snuva, halsont och feber.

Polio orsakas av ett virus som angriper centrala nervsystemet. Hos ca 2 % leder sjukdomen till förlamning som kan gå tillbaka. Sedan många år tillbaka vaccineras alla barn i Sverige.

TBE-viruset smittar genom att fästingen borrar ner sitt huvud på den angripna och suger blod och TBE-viruset överförs. Viruset kan ge många olika symtom och kan också angripa centrala nervsystemet.

Humant immunbristvirus, HIV, angriper vissa vita blodkroppar (lymfocyter) som är verksamma i kroppens infektionsförsvar. Det innebär en sämre möjlighet för kroppen att försvara sig även mot enkla och ganska harmlösa infektioner. I ett senare stadium kan AIDS utvecklas som idag är en dödlig sjukdom.

Behandling av virusinfektioner

Det finns i princip inget läkemedel som direkt kan angripa ett virus. Zovirax är dock ett exempel på verksam behandling mot Herpes simplex-virus. Detta virus kan ge bältros eller vattkoppor. Virusinfektioner kan i vissa fall förebyggas genom vaccinering, exempelvis förebyggande vaccinationer mot polio, mässling, röda hund, påssjuka, difteri och stelkramp.