Rektal administrering

Läkemedel för rektal administrering, förs in i nedre delen av ändtarmen.