Kursmål

Kursen Medicinsk grundkurs är anpassad till kursmålen i OMV1209 som finns beskrivna i SKOLFS 2000.

Mål

Kursen skall ge kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion. Kursen skall också ge kunskap om vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar samt förståelse för vikten av ett hygieniskt arbetssätt.
Kursen skall ge kunskap om vanliga sjukdomstillstånd och om läkemedel. Kursen skall även ge kunskap om samhällets sätt att organisera hjälpinsatser i händelse av katastrof och krig.

Efter genomgången kurs skall Du inneha