Läkemedelsmissbruk

Vissa läkemedel ger större risk för tillvänjning t.ex. de flesta sömnmedel och lugnande medel samt vissa smärtstillande medel. Sådana läkemedel bör inte ordineras under längre tid om inte medicinska skäl föreligger.

Med läkemedelsmissbruk menas: 

Sök och l äs mer om trafikfarliga läkemedel på Läkemedelsverket hemsidan.

www.lakemedelsverket.se