Betygsprov

När du genomfört de studiearbeten som ingår i kursen ska du planera för betygsprov. Tid, plats och anmälningsförfarande enligt lokala anvisningar från din utbildningsanordnare. Studier av kursens alla studieenheter och de studiearbeten som ingår ligger till grund för betygsprovet.

Betygsprovet omfattar:

Den skriftliga delen omfattar frågeställningar på olika betygsnivåer d.v.s. Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd.

Den praktiska delen omfattar examination av första hjälpen samt hjärt- och lungräddning.

Resultatet anges i någon av de fyra nivåerna: