Betygskriterier

För betyget Godkänd skall du:

För betyget Väl godkänd skall du:

För betyget Mycket väl godkänd skall du: