Smittrisk

Tvätteriet omhändertar sedan risktvätten enl. speciella anvisningar. Personalen som hanterar smutstvätten behöver inte komma i direktkontakt med smutstvätten då den läggs med den vattenlösliga tvättsäcken i tvättmaskinen. Vid hantering av avfall är det viktigt att ta reda på arbetsplatsens rutiner och följa dem. Skärande och stickande avfall t.ex. kanyler, nålar och knivblad, ska förvaras i punktionssäkra behållare märkta med text:

Kasserade läkemedel och läkemedelsrester benämns läkemedelsavfall och återlämnas till apoteket.