Urinvägsinfektioner

Urinvägsinfektioner är mycket vanliga. De uppkommer genom att bakterier tränger upp i urinvägarna.

Urinvägsinfektionerna namnges efter var de är lokaliserade:

Symtom
Täta trängningar med sveda och värk vid vattenkastning. Svårigheter att hålla urinen kan också förekomma. Urinen blir illaluktande och grumlig. Blod kan visa sig i urinen. Vid blåskatarr har man dessutom värk över blåstrakten. Vid njurbäckeninfektion har man värk i ryggen, feber, frossa och allmän sjukdomskänsla. Diagnosen ställs på urinprovtagning och analys.

Behandling och omvårdnad
Läkemedelsbehandling med antimikrobika, en odling och resistensbestämning på bakterierna ger vägledning om vilka läkemedel som har effekt. Det är viktigt att sköta hygienen noga. Kvinnor ska alltid tvätta och torka sig framifrån och bakåt vid toalettbesök. Patienter med kvarvarande kateter (kateter à demure) är en riskgrupp som kräver mycket noggrann hygien.