Administrering genom injektion

Man kan använda olika injektionssätt beroende på vilken effekt som önskas och läkemedlets egenskaper.

Injektionsformer

Intracutan injektion (i.c.) innebär att en liten mängd injektionsvätska injiceras i överhuden. Injektionsformen används vid allergitester och tuberkulinprövningar.