Det specifika immunförsvaret

Vid större angrepp av mikroorganismer träder det specifika immunförsvaret in. Lymfocyterna har en unik egenskap att genast känna igen ämnen som inte tillhör kroppen (antigen = smittämne). När dessa kommer in i kroppen bildas antikroppar som binder sig till antigenet. Genom fagocytos kan de märkta antigenerna dödas.

Immunisering

Vid immunisering stärks kroppens egna försvarskrafter mot sjukdomar. Immunisering kan ske på två sätt:

Vid passiv immunisering tillför man kroppen redan färdiga antikroppar. Immuniteten inträder snabbt men är i regel kortvarig. Modern överför antikroppar till fostret som ett skydd för barnet under den första tiden. Genom bröstmjölken vid amning överförs också antikroppar till det nyfödda barnet. Gammaglobulininjektionen, som ger ett ca 3 månader långt skydd mot gulsot (hepatit A), är färdiga antikroppar som tillförs kroppen.