Hjärtat

Hjärtat

Gå in på cd-romskivan ”Den fantastiska människokroppen” - klicka på Cirkulationssystemet och studera hjärtats och blodkärlens byggnad och funktion. Gör testerna om hjärtats uppbyggnad och artärsystemet i anslutning till avsnittet.