Psykosomatiska sjukdomar

Flera sjukdomar är mångsidigt sammansatta. Både yttre och inre sjukdomsorsaker kan vara grunden till sjukdomens uppkomst. Med psykosomatiska sjukdomar menas vanligen att psykosociala faktorer starkt har medverkat vid organiska sjukdomars uppkomst.

I olika undersökningar har man funnit starka samband mellan stress och vissa sjukdomar som astma, tjocktarmsinflammation, förhöjt blodtryck. Omvänt medför också kroppsliga s.k. somatiska förändringar psykiska reaktioner. Hormonförändringar, huvudvärk etc. påverkar oss psykiskt. Den sociala situationen har betydelse för vår hälsa och sjukdom och påverkar också vårt sociala liv.