Studiearbete 5

A. Följande sjukdomar är utgångspunkt för detta studiearbete:

1. Insulinkoma respektive sockerkoma

2. Hjärtinfarkt

3. Astmaanfall

4. Buksmärtor

1. Beskriv det akuta sjukdomsförloppet vid respektive sjukdom.
2. Redogör för dina första hjälpen-åtgärder.
3. Redogör för de läkemedel som vanligtvis användes vid detta akuta tillstånd.

B. Du och din medpassagerare kommer som första bil till en trafikolycka. Två personbilar har kolliderat. I den ena bilen sitter två personer. Föraren verkar ha slagit huvudet i bilrutan och svarar inte på tilltal. Den andre passageraren klagar över smärtor i bröstkorgen, verkar orolig och är smärtpåverkad. Vid den andra bilen ligger en person alldeles stilla och blöder från ena benet. Den andra personen sitter inne i bilen helt apatisk och har armen i en konstig vinkel.

Beskriv dina åtgärder på skadeplatsen. Beskriv inte bara vad du gör utan även hur du genomför åtgärderna och hur du prioriterar.

Nu är kursen slut och du har gjort en omfattande arbetsinsats som du kan vara nöjd med. Glöm emellertid inte att repetera de partier du strukit under och de anteckningar du gjort i ditt kursmaterial.

Gå igenom dina studiearbeten och den skriftliga respons som din distanslärare givigt dig, ännu en gång.

Lycka till med betygsprovet!