Litteraturtips och Internetadresser

Avsnitt 1 Fysisk utveckling

Sahlqvist, L Medicinsk grundkurs 2000
Utbildningslitteratur AB (2000) 
Kapitel 2 Människans fysiska utveckling s 11 - 29

Bengtsson, A, Setterberg E Medicinsk grundkurs
Liber Utbildning (2003) 
Kapitel 15a Fortplantningsorganen s 373 - 389

Gillå, U Medicinsk grundkurs
Bonniers (2000) 
Kapitel 14 Människans livscykel s 285 - 303

Avsnitt 2 Grundläggande termer

Dahlgren, S Kortfattad medicinsk ordbok
Liber (1995)

Lindskog, B Medicinsk terminologi
Nordiska Bokhandelns Förlag (1997)
Kapitel 3 Grundläggande termer s 30 - 41

Sahlqvist, L Medicinsk grundkurs 2000
Utbildingslitteratur AB (2000)
Kapitel 3 Grundläggande terminologi s 30 - 42

Gillå, U Medicinsk grundkurs
Bonniers (2000) 
Kapitel 2 Hälsa och sjukdom, avsnittet Några medicinska termer och begrepp s 29

Avsnitt 3 Hälsa, ohälsa och sjukdom

Sahlqvist, L Medicinsk grundkurs 2000
Utbildningslitteratur AB (2000)
Kapitel 1 Hälsa, ohälsa och sjukdom s 6 -10

Bengtsson, A, Setterberg E Medicinsk grundkurs
Liber Utbildning (2003)
Kapitel 3 Tecken på hälsa, ohälsa och sjukdom s 37 - 49

Gillå, U Medicinsk grundkurs
Bonniers (2000) 
Kapitel 2 Hälsa och sjukdom s 16 - 31

Internet:

www.1177.se Handbok för hälso- och sjukvård 
www.netdoktor.se
www.karolinska.se/lab