Kursupplägg

Kursen är indelad i sex studieenheter. Du arbetar igenom studieenheten först, för att därefter gå vidare till de självrättande testerna som finns i anslutning till varje studieenhet.

Studiearbeten.
Efter Studieenhet 2, 3, 4, 5 och 6 ska du genomföra olika studiearbeten. Dessa fem studiearbeten du ska genomföra inom kursens ramar skickas in till din lärare för genomgång och bedömning. Dessa är utformade så att du ska kunna bearbeta kursinnehållet genom att integrera dina egna erfarenheter och kunskaper i ämnet med ny kunskap. När du skickar in dina studiearbeten använder du Internet.

Nyckelord
De självrättande testerna ska ses som en aktiverande inlärningshjälp och självkontroll för dig som studerar kursen. I varje studieenhet presenteras ett antal nyckelord. Att definiera och precisera nyckelordens innebörd är även det en inlärningshjälp och bidrar till fördjupning av kunskaperna i kursen.

Reflektera
I varje studieenhet kommer du då och då att finna frågeställningar som ger dig möjligheter att reflektera över olika sammanhang. För att komma vidare i studierna är det viktigt att förstå hur saker och ting hänger samman. Det är därför mycket värdefullt för ditt tillgodogörande av kunskap i Medicinsk grundkurs att du stannar upp, diskuterar och reflekterar.

Kommunicera
Under tiden du studerar, kan du kommunicera med kurskamrater och distanslärare. På kursens hemsida på Internet kan du göra inlägg i ”Kursforum” som innebär att du ställer frågor, diskuterar, ger förslag på lösningar etc.

Betygsprov
När du genomfört de självrättande testerna och de studiearbeten som ingår i kursen ska du planera för betygsprov. Tid, plats och anmälningsförfarande enligt lokala anvisningar från din utbildningsanordnare. Studier av kursens alla studieenheter och frågor knutna till de självrättande testerna och de studiearbeten som ingår ligger till grund för betygsprovet.