Sinnesorganen

Gå in på cd-romskivan ”Den fantastiska människokroppen”. Studera sinnesorganen i avsnittet, nervsystemet. Gör testerna om ögat och örat i avsnittet. Med våra sinnen förmedlas de intryck vi tar emot från vår omgivning och in till hjärnan.

Våra sinnen är: Syn, hörsel, smak, lukt, känsel och balans.