Förlossningen

Vid tiden för förlossning har fostret i allmänhet vänt huvudet nedåt. Förlossningen brukar indelas i öppningsskede, utdrivningsskede och efterbörd. Öppningsskedet inleds med att livmoderns muskler börjar dra ihop sig med allt tätare intervaller. Muskelsamman- dragningarna, värkarna är mer eller mindre smärtsamma. Under trycket av sammandragningarna öppnar sig livmodern och sedan brister vanligen så småningom fosterhinnorna då fostervattnet, den vätska som omgivit barnet i livmodern, avgår.

Genom värkarnas arbete pressas barnet nedåt i bäckenet. Samtidigt töjs livmoderhalsen ut och under nästa skede av förlossningen, utdrivningsskedet, hjälper modern till att pressa fram barnet, genom att krysta. När barnet kommer ut är det förbundet med modern genom navelsträngen, men denna klipps strax av. Efter att barnet fötts brukar moderkaka och fosterhinnor komma ut. Detta skede kallas efterbörd. Livmodern drar nu ihop sig mycket snabbt.